Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Λιοντάρι, γάιδαρος και αλεπού

Ο γάιδαρος κι η αλεπού μαζί με το λιοντάρι
μια συμφωνία έκαναν και βγήκαν για σαφάρι.
Αφού συντόμως είχανε πολλά αγρίμια πιάσει,
δίνει ο λέων εντολήν ο όνος να μοιράσει.
Εκείνος τα εμοίρασε σε τρία ίσα μέρη
και είπεν εις τον λέοντα να βάλει πρώτος χέρι.
Ο λέων αγανάκτησε και τον καταβροχθίζει
και για να κάνει μοιρασιά την αλεπού ορίζει.
Εκείνη τα εμάζεψε όλα σε μια μερίδα
και κάτι μικροπράγματα σε μιαν άλλη παρτίδα.
«Διαλέξετε», επρότεινε μετά εις το λιοντάρι.
Κι εκείνο την ερώτησε πριν τη μερίδα πάρει:
«Μα ποίος σε εδίδαξε και σ’ έκανε σαΐνι;»
«Η συμφορά του γάιδαρου», απάντησεν εκείνη.


«Αίσωπος νυν και αεί», 2009