Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Σε κάποιαν πόρνη που ονομαζόταν Ευρώπη

Με μια δραχμή μπορείς
να έχεις την Ευρώπη
χωρίς κανένα να φοβάσαι,
χωρίς να φέρνει αντίρρηση·
Κρεβάτι άψογο προσφέρει
και τον χειμώνα τζάκι.

Άδικα φίλε Δία
μεταμορφώθηκες σε ταύρο.


109 (108)
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ

Εἰς πόρνην τινὰ καλουμένην Εύρώπην.

Δραχμῆς Ευρώπην τὴν Ἀτθίδα μήτε φοβηθεὶς
μηδένα μήτ’  ἄλλως ἀντιλέγουσαν ἔχε,
καὶ στρωμνὴν παρέχουσαν ἀμεμφέα, χὠπότε χειμών,
ἄνθρακας. ἦ ῥα μάτην, Ζεῦ φίλε, βοῦς ἐγένου.

Παλατινή Ανθολογία, ΒΙΒΛΙΟΝ Ε΄ (ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ)