Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Η ΤΥΧΗ ΜΙΑΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Έφτασες κανονικά
μέχρι το πυροσταφυλικό οξύ,
εκεί που φτάνουν όλοι.

Ελλείψει οξυγόνου
επήρες άλλο δρόμο.
Έγινες αιθανόλη.

Τώρα κάθεσαι και κλαις
για τη μειωμένη σου απόδοση.

Τι να γίνει.
Είχες την τύχη
μιας αναερόβιας αναπνοής.

----------------------------------

Το πυροσταφυλικό οξύ θεωρείται κομβικό σημείο στο
μεταβολισμό της γλυκόζης. Είτε ακολουθεί τον
εξελικτικά και ενεργειακά ανώτερο δρόμο της
αερόβιας αναπνοής, είτε (ελλείψει οξυγόνου)
αναγκάζεται να μπει στην πρωτόγονη και
φυτοζωούσα αναερόβια αναπνοή.

ΦΥΣΙΟΔΡΟΜΙΟ, 2002