Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Η γυναίκα και η όρνιθα


Μία γυνή διέθετε μια κότα ωοτόκον
ήτις γεννούσε τα αυγά με ένα μόνο κρόκον.
Εσκέφτηκε διπλάσιο κριθάρι να ταΐσει
ίσως κι η κότα δυνηθεί δίκροκα να γεννήσει.
Εν τέλει εκατάφερε η κότα να παχύνει
κι ω δυστυχία της διπλή, στείρα να απομείνει.


Αίσωπος εσαεί, 1999Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Η ακτινοβολία σου
προκάλεσε μετάλλαξη
στο γονίδιο του έρωτα.
Τον έκανε παράφορο.

Πόσο αισθάνομαι ευτυχής!
Μ' αλλοίμονο το ξέρω
θα 'ναι θνησιγενής.
--------------
Μετάλλαξη: αιφνίδια, τυχαία αλλαγή του γεντικού
υλικού με δυσμενή συνήθως αποτελέσματα.

ΦΥΣΙΟΔΡΟΜΙΟ, 2002