Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Κουνούπι και ταύρος

Ένα κουνούπι κάθισε στο κέρατο του ταύρου
φορτίον δε ενόμιζε πως ήτανε του μαύρου.                       
«Να μη ντραπείς και να μου πεις, να ’χεις λέω το θάρρος,
εάν ποσώς σε ενοχλώ κι είμαι για σένα βάρος».
Κι ο ταύρος είπε το εξής, κανένα λόγον άλλο:
«Δεν σ’ ένιωσα που έφθασες, κι αν φύγεις, αμφιβάλλω».

 Κώνωψ καὶ Ταῦρος


            Κώνωψ ἐπιστάς κέρατι ταύρου καὶ πολύν χρόνον 
ἐπικαθίσας, ἐπειδὴ ἀπαλλάττεσθαι ἔμελλεν, ἐπυνθάνετο 
τοῦ ταύρου, εἰ ἤδη βούλεται αὐτὸν ἀπελθεῖν. Ὁ δὲ ὑποτυχὼν 
ἔφη: «Ἀλλ’ οὔτε ὅτε ἦλθες ἔγνων, οὔτε ἐὰν ἀπέλθῃς, γνώσομαι.» 

"ΑΙΣΩΠΕΙΟΙ ΜΥΘΟΙ"

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Λιοντάρια και λαγοί

Οι λαγωοί αξίωναν, καθότι ονειροπόλοι,
πως ίσα δικαιώματα πρέπει να έχουν όλοι.
Κι οι λέοντες απάντησαν πάρα πολύ μειλίχια:
«Οι λόγοι σας χρειάζονται και δόντια μα και νύχια».

Λέοντες καὶ Λαγωοί

            Δημηγορούντων τῶν δασυπόδων καὶ ἴσον ἀξιούντων
πάντας ἔχειν οἱ λέοντες ἔφασαν: «Οἱ λόγοι ὑμῶν, ὦ δασύποδες,
ὀνύχων τε καὶ ὀδόντων, οἵων ἡμεῖς ἔχομεν, δέονται.»

«Αισώπειοι Μύθοι»